Uchwała nr 14/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 72/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki Stosowanej. (2023-02-01)