Uchwała nr 125/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. (2012-05-30)