Uchwała nr 119/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. (2012-05-30)