Uchwała nr 118/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych przez Międzywydziałową Szkołę Inżynierii Biomedycznej. (2012-05-30)