Uchwała nr 117/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Matematyki Stosowanej. (2012-05-30)