Uchwała nr 100/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. (2012-05-30)