Uchwała nr 99/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. (2012-05-30)