Uchwała nr 95/2012 w sprawie reasumpcji Uchwały nr 99/2011 Senatu AGH z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013. (2012-05-30)