Uchwała nr 93/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad... (2012-05-30)