Uchwała nr 89/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Stanisława Dymka, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki (2012-04-25)