Uchwała nr 88/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Andrzeja Ciasia, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki... (2012-04-25)