Uchwała nr 83/2012 w sprawie opinii Senatu AGH dotyczącej utworzenia Instytutu Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. (2012-04-25)