Uchwała nr 81/2012 w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. (2012-04-25)