Uchwała nr 69/2012 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni za 2011 r. Pełny tekst Sprawozdania Stanowi załącznik do oryginału Postanowień i Protokołu z Posiedzenia Senatu. (2012-04-25)