Uchwała nr 64/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza, prof. nadzw. z Wydziału Górnictwa i Geoinżynieri (2012-03-28)