Uchwała nr 58/2012 w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. (2012-03-28)