Uchwała nr 57/2012 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. (2012-03-28)