Uchwała nr 55/2012 w sprawie wyznaczenia prof. A. Jajszczyka na recenzenta do wniosku Politechniki Poznańskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr inż. Januszowi Rajskiemu. (2012-03-28)