Uchwała nr 31/2012 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Jerzego Lisa do wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. Krzysztofowi Janowi Kurzydłowskiemu. (2012-02-15)