Uchwała nr 21/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Joannę Karwan- Baczewską z Wydziału Metali Nieżelaznych. (2012-01-25)