Uchwała nr 20/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Mariusza Przybycienia, prof. nadzw. z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (2012-01-25)