Uchwałę nr 15/2012 w sprawie wyznaczenia prof. Mirosława Karbowniczka na recenzenta do wniosku Politechniki Częstochowskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Jurijowi Projdakowi z Państwowej Akademii Metalurgicznej Ukrainy w Dniepr (2012-01-25)