Uchwała nr 9/2012 w sprawie wyrażenia zgody na inwestycję o nazwie „Nadbudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego Katedry Telekomunikacji Wydziału EAIiE AGH w Krakowie” przy ul. Czarnowiejskiej 78. (2012-01-25)