Uchwała nr 13/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 113/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. (2023-02-01)