Uchwała nr 12/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 114/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. (2023-02-01)