Uchwała nr 11/2023 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Informatyka Geoprzestrzenna, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. (2023-02-01)