Uchwała nr 7/2023 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych, o profilu ogólnoakademickim, prowadzonym wspólnie na Wydziale Metali Nieżelaznych oraz Wydziale Humanistycznym. (2023-02-01)