11/2023 dot. zajęć "ZDROWY KRĘGOSŁUP" (2023-02-06)