Uchwała nr 105/2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 26 października 2022 r. (2022-11-30)