Uchwała nr 104/2022 w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Fizyka Techniczna, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. (2022-11-30)