Uchwała nr 102/2022 w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Energetyka, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Energetyki i Paliw. (2022-11-30)