Uchwała nr 100/2022 w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Inżynieria Akustyczna, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. (2022-11-30)