Uchwała nr 97/2022 w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Metalurgia, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. (2022-11-30)