Uchwała nr 93/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. (2022-11-30)