Uchwała nr 87/2022 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. (2022-10-26)