Uchwała nr 85/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 197/2020 Senatu AGH w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. (2022-10-26)