42/2022 dot. wycieczki krajoznawczej "SANDOMIERZ OJCA MATEUSZA" (2022-11-10)