36/2022 dot. zajęć "ZDROWY KRĘGOSŁUP" (2022-10-20)