Uchwała nr 84/2022 w sprawie wyznaczenia zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Jerzemu Sanetrze. (2022-09-28)