Uchwała nr 83/2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 29 czerwca 2022 r. (2022-09-28)