Uchwała nr 80/2022 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa na recenzenta do wniosku Politechniki Poznańskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Sitharamie S. Iyengarowi. (2022-09-28)