Uchwała nr 78/2022 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Rachunkowość menedżerska i controling” prowadzonych na Wydziale Zarządzania. (2022-09-28)