28/2022 dot.wycieczki krajoznawczej "MUZYCZNE POGĂ“RZA" (2022-09-29)