27/2022 dot. zajęć kondycyjnych dla narciarzy (2022-09-22)