Uchwała nr 68/2022 w sprawie ustalenia programu I edycji studiów podyplomowych „Międzyuczelniana Akademia Klimatu” prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. (2022-06-29)