Uchwała nr 61/2022 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej dla prof. dra hab. inż. Jerzego Stanisława Zycha. (2022-05-25)