Uchwała nr 59/2022 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku dla prof. dra hab. inż. Wojciecha Kucewicza. (2022-05-25)