Uchwała nr 53/2022 w sprawie ustalenia programu I edycji studiów podyplomowych „Przeróbka surowców i odpadów” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. (2022-04-27)