Uchwała 46/2022 w sprawie zmiany Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - zmiana od 1.10.2022 r. (2022-04-27)