Uchwała nr 45/2022 w sprawie zmiany Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - zmiana epizodyczna w związku z sytuacją na Ukrainie. (2022-04-27)